This site in: English   Lettergrootte:   a A Reset
Energie Transitiefonds
Groenfonds Regionaal Duurzaam

Huidige situatie

Kleinschalige energieopwekking in de regio, dicht bij de gebruiker. Dat is waar Groenfonds Regionaal Duurzaam voor staat. Dit fonds van Meewind produceert duurzame energie voor een sterk groeiend aantal huishoudens in Nederland. 

Meewind heeft, met Groenfonds Groenfonds Regionaal Duurzaam, geïnvesteerd in duurzame energieprojecten in uiteenlopende domeinen. Het investeringsportfolio van Groenfonds Regionaal Duurzaam is verdeeld over de volgende technieken: Geothermie, Groen Gas, Warmte-koudeopslag, Windenergie en Zonne-energie. Een uitgebreid overzicht van de projecten is te lezen in het document Nadere toelichting rendement en risico van Groenfonds Regionaal Duurzaam.

Participanten kunnen op elk moment instappen in Groenfonds Regionaal Duurzaam, dat door de overheid is erkend als officieel groenfonds. Hierdoor kunnen participanten profiteren van een aantrekkelijk belastingvoordeel. Participatie levert een geprognosticeerd rendement op van 4 tot 5%, na aftrek van beheerskosten. 

Toekomst

Via Groenfonds Regionaal Duurzaam wil Seawind Capital Partners de investeringen in verschillende duurzame energieprojecten op land uitbreiden. Hierbij wordt gekeken naar interessante projecten op het gebied van zonne-, aardwarmte-, biogas-, wind- en warmte-koude-installaties in de bestaande bouw. 

De ambitie van Groenfonds Regionaal Duurzaam: landelijke dekking bewerkstelligen van energieprojecten op regionaal niveau, om zo bij te dragen aan de transitie naar een 100% duurzame energievoorziening.