This site in: English   Lettergrootte:   a A Reset
Energie Transitiefonds
Zeewind Bestaande Parken

Huidige situatie

Subfonds Zeewind Bestaande Parken is gericht op de exploitatie van bestaande windparken op zee. Duizenden participanten hebben vanaf 2008 via Meewind geïnvesteerd in offshore windparken. Dit heeft geleid tot de realisatie van twee windparken in de Noordzee. 

Belwind 1, goed voor een vermogen van 165 MW, is in 2010 volgens planning en binnen budget opgeleverd. Het aangrenzende park Northwind (216 MW) is sinds 2014 in exploitatie. 

Meewind is met Zeewind Bestaande Parken aandeelhouder in Belwind 1 (21,46%) en verstrekt een lening aan Northwind ter waarde van 5,7 miljoen euro. De opbrengsten uit de verkoop van energie worden in de vorm van dividend aan de participanten uitgekeerd. Participatie in Zeewind Bestaande Parken levert een geprognosticeerd rendement op van 7 tot 10%, na aftrek van beheerskosten. 

Toekomst

Subfonds Zeewind Bestaande Parken zal naar verwachting in de toekomst worden uitgebreid. Offshore parken die zijn gebouwd en ontwikkeld via subfonds Zeewind Nieuwe Parken kunnen op enig moment, wanneer ze eenmaal in exploitatie zijn, worden overgeheveld naar Zeewind Bestaande Parken. In dit subfonds zijn immers de belangen ondergebracht van reeds bestaande windparken.