This site in: English   Lettergrootte:   a A Reset
Zeewind Nieuwe Parken

Huidige situatie

Meewind subfonds Zeewind Nieuwe Parken richt zich specifiek op de ontwikkeling en bouw van nieuwe windparken op zee. Subfonds Zeewind Nieuwe Parken biedt participanten de kans in een vroegtijdig stadium in te stappen in een te realiseren offshore windpark. Participatie levert een geprognosticeerd rendement op van 7 tot 10%, na aftrek van beheerskosten.

Het eerste concrete project waarin Zeewind Nieuwe Parken investeert is Nobelwind, 45 kilometer voor de kust van Zeebrugge. Dit park bestaat uit 50 windmolens met een totale capaciteit van ruim 165 MW.

De bouw van Nobelwind is afgerond in december 2017 en het park is momenteel in exploitatie. De financial close heeft plaatsgevonden in oktober 2015. Sinds begin mei 2016 worden offshore werkzaamheden uitgevoerd. Vanaf medio 2017 voorziet het park 185.000 huishoudens van groene stroom. Meewind is met subfonds Zeewind Nieuwe Parken voor 19,91% eigenaar van Nobelwind N.V.

 

Toekomst

Subfonds Zeewind Nieuwe Parken blijft zich uitbreiden. Meewind ziet – naast Nobelwind – nog meer goede investeringskansen voor andere offshore windprojecten. Meewind volgt de ontwikkelingen in binnen- en buitenland op de voet en zal waar mogelijk mee-investeren.

Als beheerder van Meewind subfonds Zeewind Nieuwe Parken wil Seawind Capital Partners een actieve rol spelen in de overgang naar duurzame energie. Mede door de beperkte mogelijkheden van banken is aanvullend fondsvermogen een vereiste. Seawind Capital Partners hoopt de schaal te vergroten, middels het aantrekken van professionele investeerders zoals pensioenfondsen.

 

Kijk hier voor meer informatie over Zeewind Nieuwe Parken.
Zeewind Bestaande Parken

Huidige situatie

Subfonds Zeewind Bestaande Parken is gericht op de exploitatie van bestaande windparken op zee. Duizenden participanten hebben vanaf 2008 via Meewind geïnvesteerd in offshore windparken. Dit heeft geleid tot de realisatie van twee windparken in de Noordzee. 

Belwind 1, goed voor een vermogen van 165 MW, is in 2010 volgens planning en binnen budget opgeleverd. Het aangrenzende park Northwind (216 MW) is sinds 2014 in exploitatie. 

Meewind is met Zeewind Bestaande Parken aandeelhouder in Belwind 1 (21,46%) en verstrekt een lening aan Northwind ter waarde van 5,7 miljoen euro. De opbrengsten uit de verkoop van energie worden in de vorm van dividend aan de participanten uitgekeerd. Participatie in Zeewind Bestaande Parken levert een geprognosticeerd rendement op van 7 tot 10%, na aftrek van beheerskosten. 

Toekomst

Subfonds Zeewind Bestaande Parken zal naar verwachting in de toekomst worden uitgebreid. Offshore parken die zijn gebouwd en ontwikkeld via subfonds Zeewind Nieuwe Parken kunnen op enig moment, wanneer ze eenmaal in exploitatie zijn, worden overgeheveld naar Zeewind Bestaande Parken. In dit subfonds zijn immers de belangen ondergebracht van reeds bestaande windparken. 

Kijk hier voor meer informatie over Zeewind Bestaande Parken.
Groenfonds Regionaal Duurzaam

Huidige situatie

Kleinschalige energieopwekking in de regio, dicht bij de gebruiker. Dat is waar Groenfonds Regionaal Duurzaam voor staat. Dit fonds van Meewind produceert duurzame energie voor een sterk groeiend aantal huishoudens in Nederland. 

Meewind heeft, met Groenfonds Groenfonds Regionaal Duurzaam, geïnvesteerd in duurzame energieprojecten in uiteenlopende domeinen. Het investeringsportfolio van Groenfonds Regionaal Duurzaam is verdeeld over de volgende technieken: Geothermie, Groen Gas, Warmte-koudeopslag, Windenergie en Zonne-energie. Een uitgebreid overzicht van de projecten is te lezen in het document Nadere toelichting rendement en risico van Groenfonds Regionaal Duurzaam.

Participanten kunnen op elk moment instappen in Groenfonds Regionaal Duurzaam, dat door de overheid is erkend als officieel groenfonds. Hierdoor kunnen participanten profiteren van een aantrekkelijk belastingvoordeel. Participatie levert een geprognosticeerd rendement op van 4 tot 5%, na aftrek van beheerskosten. 

Toekomst

Via Groenfonds Regionaal Duurzaam wil Seawind Capital Partners de investeringen in verschillende duurzame energieprojecten op land uitbreiden. Hierbij wordt gekeken naar interessante projecten op het gebied van zonne-, aardwarmte-, biogas-, wind- en warmte-koude-installaties in de bestaande bouw. 

De ambitie van Groenfonds Regionaal Duurzaam: landelijke dekking bewerkstelligen van energieprojecten op regionaal niveau, om zo bij te dragen aan de transitie naar een 100% duurzame energievoorziening. 

 

Kijk hier voor meer informatie over Groenfonds Regionaal Duurzaam.
Energie Transitiefonds

Het fonds maakt impact met technieken en ontwikkelingen die voor ons bestaande Groenfonds Regionaal Duurzaam uitgesloten zijn. Dit biedt interessante mogelijkheid om bijvoorbeeld projecten op het gebied van levering, opslag en distributie van duurzame energie te financieren. 

De eerste investeringen bestaan uit een indirect belang in groene energieleverancier Greenchoice. Greenchoice heeft na de overname van Qurrent ruim 550.000 klanten en investeert samen met haar partners actief in de bouw van windmolens en andere hernieuwbare energie projecten

Kijk hier voor meer informatie over Energie Transitiefonds.