This site in: English   Lettergrootte:   a A Reset
Jaarstukken

De jaarstukken (het jaarverslag, de jaarrekening en de overige gegevens waaronder de verklaring van de accountant) van Seawind Capital Partners B.V., de door haar beheerde beleggingsinstellingen en Stichting Juridisch Eigendom Meewind Fonds(en) worden, conform het bepaalde in artikel 4:52, eerste lid, Wft, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar opgemaakt en openbaar gemaakt.

Gelijktijdig met de openbaarmaking meldt Seawind Capital Partners B.V. aan het adres van alle participanten in de beleggingsinstellingen van Seawind Capital Partners B.V., indien deze in de structuur van een fonds voor gemene rekening zijn opgezet, dat de jaarstukken van Seawind Capital Partners B.V., de beleggingsinstelling(en) en Stichting Juridisch Eigendom Meewind Fonds(en) kosteloos verkrijgbaar zijn dan wel ter inzage liggen ten kantore van Seawind Capital Partners B.V.
Indien de beleggingsinstelling in de structuur van een beleggingsmaatschappij is opgezet zal Seawind Capital Partners B.V. de openbaarmaking bekend maken in een advertentie in een landelijk verspreid Nederlands dagblad.
De jaarstukken worden op de website van Seawind Capital Partners B.V. gepubliceerd.

Halfjaarstukken

Na afloop van de eerste zes maanden van het kalenderjaar van Seawind Capital Partners B.V. en de door haar beheerde beleggingsinstellingen wordt binnen negen weken na het einde van deze verslagperiode een halfjaarbericht opgesteld en openbaar gemaakt conform artikel 4:52, tweede lid, Wft.

Gelijktijdig met de openbaarmaking meldt Seawind Capital Partners B.V. aan het adres van alle participanten in de beleggingsinstellingen van Seawind Capital Partners B.V., indien deze in de structuur van een fonds voor gemene rekening zijn opgezet, dat het halfjaarbericht van Seawind Capital Partners B.V. en de door haar beheerde beleggingsinstellingen kosteloos verkrijgbaar zijn dan wel ter inzage liggen ten kantore van Seawind Capital Partners B.V.
Indien de beleggingsinstelling in de structuur van een beleggingsmaatschappij is opgezet zal Seawind Capital Partners B.V. de openbaarmaking van het halfjaarbericht bekend maken in een advertentie in een landelijk verspreid Nederlands dagblad.
Het halfjaarbericht wordt eveneens op de website van Seawind Capital Partners B.V. gepubliceerd.

 

Verslagen Meewind paraplufonds duurzame energieprojecten
Verslagen Groenfonds Regionaal Duurzaam
Verslagen Energie Transitiefonds
Publicatiestukken Seawind Capital Partners B.V.