This site in: English   Lettergrootte:   a A Reset
  • Over ons
  • Structuur van het fonds
  • De organisatie
  • Externe partijen

Doelstellingen

Meewind paraplufonds duurzame energieprojecten wordt beheerd door Seawind Capital Partners. Onder het paraplufonds vallen twee subfondsen: Zeewind Nieuwe Parken en Zeewind Bestaande Parken. Beide subfondsen verstrekken risicodragend kapitaal (first equity) aan windenergieprojecten op zee. Het doel is om de ontwikkeling van offshore windparken te bespoedigen en het draagvlak te verbreden voor deze vorm van duurzame energieproductie.

Seawind Capital Partners is tevens beheerder van Regionaal Duurzaam 1. Dit fonds draagt bij aan de transitie naar duurzame energie door lokaal opgewekte energie te stimuleren.

Missie

Seawind Capital Partners wil de transitie naar een volledig duurzame energievoorziening versnellen. Door het aantrekken van extra middelen via het beleggingsfonds Meewind kan worden geïnvesteerd in offshore windprojecten en lokale productie van duurzame energie.

Meewind biedt particulieren, bedrijven en lagere overheden de mogelijkheid de ontwikkeling van duurzame energieproductie te ondersteunen. Tegelijkertijd kunnen participanten profiteren van de goede winstverwachtingen in deze branche.

Structuur van het fonds

Meewind heeft de structuur van een fonds voor gemene rekening. Dit is een eeuwenoude wijze van gezamenlijk investeren met een coöperatieve achtergrond. Veel Nederlandse beleggingsfondsen maken gebruik van deze structuur vanwege de gunstige fiscale behandeling.

Beheerder, bewaarder en bestuurder

Beheerder van Meewind is Seawind Capital Partners B.V., dat sinds 2007 staat ingeschreven in het register van de AFM. Stichting Juridisch Eigendom Meewind Fonds(en) beheert de gelden van participanten, volgens de voorwaarden zoals vermeld in de prospectus. Deze stichting wordt bestuurd door SGG Depositary B.V. te Amsterdam.

Drie fondsen

Onder Meewind vallen momenteel drie fondsen. Allereerst Zeewind Nieuwe Parken en Zeewind Bestaande Parken, subfondsen binnen een paraplustructuur. Daarnaast is het fonds Regionaal Duurzaam 1 actief.

De organisatie

Het bestuur van Seawind Capital Partners ligt in handen van Willem Smelik en Jaap Smelik. De organisatie is opgebouwd uit de afdelingen marketing en webbeheer, compliance, investeringsbeleid en fondsadministratie (SGG). Het kantoor is gevestigd in Haarlem.

Externe partijen

Om aan alle wet- en regelgeving te voldoen besteedt Seawind Capital Partners bepaalde werkzaamheden uit aan externe partijen. Meer hier over kunt u lezen onder de link externe partijen.

Externe partijen