This site in: English   Lettergrootte:   a A Reset
Privacy & Disclaimer
Privacy Statement Seawind Capital Partners B.V.
 

Seawind Capital Partners B.V. is beheerder van Meewind, een beleggingsfonds dat particulieren, bedrijven en lagere overheden de mogelijkheid biedt te beleggen in duurzame energieproductie.

Toepasselijkheid
Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van de door (potentiële) participanten aanSeawind Capital Partners B.V. verstrekte persoonlijke en/of zakelijke informatie en overige data verkregen uit een bezoek aan c.q. het gebruik van de websites vanSeawind Capital Partners B.V.

Melding Autoriteit Persoonsgegevens
Seawind Capital Partners B.V. verwerkt gegevens conform geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. De gegevensverwerking is door Seawind Capital Partners B.V. gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens onder nummer m1603379.

Verwerking persoonsgegevens
Seawind Capital Partners B.V. behandelt alle gegevens vertrouwelijk en zorgvuldig.Seawind Capital Partners B.V. verzamelt persoonsgegevens en bedrijfsgegevens bij het (interesse tonen in het) aangaan van enige overeenkomst met Seawind Capital Partners B.V., het aanmelden voor de nieuwsbrief en bij een bezoek aan één de websites vanSeawind Capital Partners B.V. Voornoemde gegevens worden verwerkt ten behoeve van het kunnen beoordelen en accepteren van (potentiële) participanten, het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten inzake duurzame beleggingen en het verbeteren van de dienstverlening vanSeawind Capital Partners B.V. De gegevens worden daarnaast gebruikt om (potentiële) participanten op de hoogte te houden van de afgenomen producten of diensten, informatie over duurzame beleggingen en de dienstverlening en (bedrijfs-)activiteiten van Seawind Capital Partners B.V.

Indien u geen prijs stelt op deze informatie, kunt u zich hiervoor te allen tijde eenvoudig afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink aanwezig in elk e-mailbericht, met uitzondering van de maandelijkse update aan participanten, of Seawind Capital Partners B.V. hiervan schriftelijk op de te hoogte stellen door een e-mail of een brief te sturen naar info@seawindcapitalpartners.com of Seawind Capital Partners B.V., Kruisweg 22-24, 2011 LC Haarlem.

Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen
Gelet op de bijzondere kenmerken van de sector waarinSeawind Capital Partners B.V. acteert, verwerkt Seawind Capital Partners B.V. persoonsgegevens in overeenstemming met de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Deze gedragscode is door de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en het Verbond van Verzekeraars (VvV) gezamenlijk opgesteld en bindend voor de hierbij aangesloten instellingen.

Seawind Capital Partners B.V. en betrokken entiteiten
Seawind Capital Partners B.V. is beheerder van Meewind (volledige naam luidt: Meewind paraplufonds duurzame energieprojecten) en Regionaal Duurzaam 1. Deze fondsen zijn gestructureerd als fonds voor gemene rekening. Alle activa van Meewind en Regionaal Duurzaam 1 worden gehouden door de juridisch eigenaar, genaamd Stichting Juridisch Eigendom Meewind Fonds(en). Als bewaarder in de zin van de AIFMD is SGG Depositary B.V. aangesteld. Persoonsgegevens worden binnen de hiervoor genoemde entiteiten gedeeld en uitgewisseld, waaronder eveneens groepsmaatschappijen van SGG, te weten SGG Custody B.V. en SGG Financial Services B.V. Seawind Capital Partners B.V. deelt persoonsgegevens uitsluitend voor zover noodzakelijk voor het mogelijk maken van haar diensten en verstrekt geen persoonsgegevens aan derden die geen deel uitmaken van de entiteiten zoals hiervoor genoemd.

 

Cookies
De website van Seawind Capital Partners B.V. maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestanden die naar de browser van de bezoeker worden gestuurd en op de computer van de bezoeker worden opgeslagen. Een cookie maakt het gebruik van deze website sneller en gemakkelijker. Daarnaast wordt op basis van deze cookies het gedrag van de bezoekers van de website van Seawind Capital Partners B.V. geanalyseerd. De door u aan ons op deze wijze beschikbaar gestelde informatie zal door ons uitsluitend geanonimiseerd worden gebruikt. U kunt het gebruik van cookies desgewenst toestaan of verhinderen. De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies worden geweigerd. Het niet accepteren van cookies kan voor u gevolgen hebben voor de werking van de website.


Hieronder vindt u een lijst van cookies die geplaatst worden en hun functionaliteit.

Naam cookieFunctieGeldigheidsduur
accepteerSCPcookiesOnthoudt of een bezoeker toestemming geeft voor het plaatsen van cookies.1 maand 

Google analytics cookies

Naam cookieFunctieGeldigheidsduur
_gaWordt gebruikt voor Google Analytics. Houdt bij hoe gebruikers interacteren met de website.2 jaar
_gatWordt gebruikt voor Google Analytics. Houdt bij hoe gebruikers interacteren met de website.10 minuten


Instellingen aanpassen
Heeft u eerder cookies toegestaan maar wilt u dat aanpassen? U kunt de cookies uitzetten via uw browser. Daarnaast heeft u altijd de mogelijkheid om cookies van uw harde schijf te verwijderen.

Internet Explorer

Voor informatie over het aanpassen
van de browser Internet Explorer

Bekijk details

Firefox

Voor informatie over het aanpassen
van de browser Firefox

Bekijk details

Chrome

Voor informatie over het aanpassen
van de browser Chrome

Bekijk details

Safari

Voor informatie over het aanpassen
van de browser Safari

Bekijk details

Beveiliging
Seawind Capital Partners B.V. heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat.

Links
Op de websites van Seawind Capital Partners B.V. treft u mogelijk links aan naar websites van derde partijen. Seawind Capital Partners B.V. kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door deze derde partijen. Seawind Capital Partners B.V. raadt u aan het Privacy Statement van de betreffende website te raadplegen.

Inzage, correctie en verwijdering
U heeft de mogelijkheid na schriftelijk verzoek uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Dit verzoek kunt u richten aaninfo@seawindcapitalpartners.com of Seawind Capital Partners B.V., Kruisweg 22-24, 2011 LC Haarlem.

Wijzigingen
Seawind Capital Partners B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. In dat kader adviseert Seawind Capital Partners B.V. u dit Privacy Statement regelmatig te raadplegen teneinde te bekijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Juni 2016